A Bhuachaill An Chúil Dualaigh

Unique Word Count: 78

A bhuachaill an chúil dualaigh, cár chodail mé aréir? 
Ag colbha do leapa is níor airigh tú mé;
Dá mbeadh fios mo cháis agat ní chodlófá néall,
Is gurb é do chomhrá binn blasta d’fhág an osna seo i m’ chléibh.

A bhuachaill an chúil dualaigh, nár fheice mé Dia
Go bhfeice mé do scáile ‘teacht idir mé is an ghrian;
Ní aithníonn tú mo mhearú is ní airíonn tú mo phian,
Is mar bharr ar gach ainnis is leat a chailleas mo chiall.

A bhuachaill an chúil dualaigh, ‘bhfuil ár sonas le fáil
Nó an mbeimid le chéile ar aon lóistín amháin, 
Sinne araon pósta, a stór is a dhianghrá,
Ár n-aimhleas ar lár is ár gcomhgas go sámh?