A Mhuire ‘S A Ri

Unique Word Count: 128

A Mhuire 's a Rí gan orm na méara 
'Bhuailfeadh port ar phíobaí ceoil; 
Bhuailfinn port aoibhinn an taobh seo den tír 
Nach gcuala sibh riamh a leithéid go fóill.

Níl cuach ar chrann a rachadh chun scaoil, 
Níl giorria i dtom nach bhfuígfeadh an saol, 
Níl duine 'bhfuair bás nach n-éireodh slán 
Le haoibhneas mo mhálaí ag séideadh ceoil.

Is buartha bocht imníoch a chaith mise an geimhreadh, 
Gorta agus ampla tharam go leor;
Cuid de mo mhuintir idir dhá chontae,
Cuid i bhFear Manach agus cuid i dTír Eoghain.

Ach tiocfad ar ball le ruaiteacht an tsamhraidh 
Is buailfead go teann mo bhata ar an bhord;
Suífead i seomra is scairtfead ar dhram,
'Sé a déarfaidh sí liom 'Cuir glac ar a scorn'.

Glorthaí gan suim a chuir sí i mo cheann, 
An bhean a dúirt liomsa go gceannóinn bó, 
Is gan a fhios cen poll a bhfuígfí í ann
Is nach n-ólfainnse pionta dá bainne go deo.

Tá bainne agus im go fairsing le roinnt
Ag mná Mhín na gCuibhreann is mo bheansa gan deoir,
An bhean is fearr a bheadh liom 'sí is fearr a gheobhadh roinnt 
Dá ngluaisfeadh sí liom ar fud an tsaoil mhóir.