A Spailpín, A Rún

Unique Word Count: 94

A spailpín, a rún, dé do bheathasa chughainn 
Nó cár bhuainis an fómhar chomh luath seo? 
Dá mbeadh a fhios agam féin cá rabhais aréir 
Ba ghairid liom do bhéal a phógadh.
A chailligh bhuí chróin, níor mhilis liom do phóg 
Is ní ghlacfainn céad bó mar spré leat,
Nó go mb’fhearr liomsa póg ó chailín beag óg
Ná a bhfuil agat ar bhord an tsléibhe amuigh.

A spailpín, a stór, fan socair go fóill
Nó go bhfaigheadsa mo chaidhp is mo chlóca, 
Mo bhróga breá leathair le búclaí an fhaisin 
Is go deimhin duit go mbuailfinn an ród leat.
Ó rachainn go Caiseal is go Cluain gheal na Meala
Is go Carraig na Siúire thar m’eolas,
Is go bráth, fad a mhairfead, ní fhillfead abhaile, 
Is is cuma cé bhuainfeas an eorna.