Aililiú Na Gamhna

Unique Word Count: 167

Tráthnóinín aoibhinn 's mé thíos cois na buaile, 
Cé chasfaí aníos chúm ach smíste duine uasail, 
D'ardaigh sé síos mé go híochtar na buaine
Is d'fhág sé mo chroí agus m'intinn go buartha.

Aililiú na gamhna, na gamhna bána,
Aililiú na gamhna, na gamhna b'iad ab fhearr liom,
Aililiú na gamhna, na gamhna geala bána,
Na gamhna maidin shamhraidh ag damhas ar na bánta!

Is iníon aoire mé féinig gan amhras
Do bhíodh 'na cónaí cois taoibh na Leamhna, 
Bhí bothán agam féin is fuinneog i gceann de,
Is faid bhíodh an bainne ag téamh 's ea ghlaoinn ar na gamhna.

D'ardaigh sé síos mé go seomraí ciúine,
In áit 'na raibh trí staighrí de staighrí caola cúnga,
Do líonadh cupa té chúm 's níor réitigh sé liomsa,
Do thit sé uaim féinig 's bhí an seiní ina bhrúscar.

Tógaidh uaim na húdaí seo, tá mo ghlúine acu gearrtha,
Is faightear dhomhsa gúna de dhúchas mo mháthar,
Fallaing fhada fhlúirseach 'gus pumpa socair sásta,
Anairt leathan chiúiseach 's na gamhna a bheith láimh liom.

Faightear dhom canna 'gus faightear dhom buarach,
'S faightear dhom soitheach 'na gcuirfead mo chuid uachtair;
Ceolta sí na cruinne a bheith á siorchur im chluasaibh
'S gur bhinne liomsa géimneach na mbó ag teacht chun buaile.

Raghmaid ar an aonach is ceannóimid gamhna ann
'Gus cuirfimid ar féar iad amach ins na gleannta,
Íosfaidh siad an fraoch 'gus barr an aitinn gheamhraigh,
'S tiocfaid siad abhaile chun bainne i gcomhair an tsamhraidh.

'S iad mo ghamhna na gamhna geala, 
'S iad mo ghamhna na gamhna breaca,
Nuair gheobhaid siad siar 's aniar an caladh 
Nárbh fhearr leo ina thrá é ná ina lán mara.