Ainnir Dheas Na gCiabhfholt Donn

Unique Word Count: 106

'S é deir Colmcille liom go hlfreann nach dtéid fial,
Lucht an tsaibhris go gceileann siad a bpáirt mhór le Dia; 
Nach mór an tubaiste d'aon duine a dearnadh ariamh 
Oiread a chruinniú agus choinneodh as Parthas é?

Thréig mé lucht an Bhearla agus búclaí bróg; 
Thréig mise an méid sin mar gheall ort, a stór,
Mar i ndúil go mbeinn 's tú, 'chéadsearc, maidin chiúin cheo 
Is sinn ag éisteacht le géimneach ar sealbháin deas bó.

D'imigh mé mar d'imeodh mo shnua agus mo ghné', 
D'imigh mé mar d'imeodh fáinní geala an lae, 
D'imigh mé mar d'imeodh an sneachta den ghréin,
Nó mar bheinn ar oileán 's thiocfadh an tuile orm is bháithfí mé.

Go mbreacaí mo dhá mhala agus go liathaí mo cheann 
Chomh geal leis an eala atá ar Shliabh Uí Fhloinn,
Go dté mo bhean i dtalamh agus 'na diaidh sin a clann 
Beidh cuimhne agam ort, 'ainnir dheas na gciabhfholt donn.