Amhrán A’Ghutháin

Unique Word Count: 68

Tá mé ag scairtigh ar mo dheartháir 
A do, a ceathair, a tri,
Tá mé ag scairtigh ar mo dheartháir 
Atá ina chónaí i gCill Bhuí.
Tá mé ag scairtigh ar mo dheartháir 
Níl a fhios agam an mbeidh sé istigh, 
An bhfuil sé ag dul a fhreagairt -
An bhfuil duine ar bith istigh?

Tá mé ag scairtigh ar mo dheirfiúr, 
A trí, a seacht, a náid.
Tá mé ag scairtigh ar mo dheirfiúr, 
Atá thíos ag bun na sráid'.
Tá mé ag scairtigh ar mo dheirfiúr, 
Le scéala nua di féin.
Fá dtaobh d'achan duine
Is achan rud faoin ghréin.

Tá mé ag scairtigh ar mo chara,
A ceathair, a naoi, a hocht.
Tá mé ag scairtigh ar mo chara, 
'Fheiceáil cad é tá ag dul anocht.
Tá mé ag scairtigh ar mo chara,
Níl a fhios agam an dtiocfaidh se anall 
Fá choinne ciuiche cartaí
Nó cluiche eile ar ball.