Amhrán An Ghaeilgeora Mhóir

Unique Word Count: 140

Bhí mise i ngrá le cailín tráth 
Cailín a bhris mo chroí
An cailín ab áille ag siúl na sráide 
A leithéidí ní fhaca tú riamh
Agus bheimís pósta agus sásta inniu 
Bheadh páistí ar fud an tí
Ag gaeilgeoireacht ó dhubh go dubh 
Murach a cuid gramadaí.

Ó mura bhfuil an tuiseal ginideach agat 
Agus slacht ar do chuid 'h'eannaí
Níl suim dá laghad agam ionat
Mar is cinnte go mbrisfidh tú mo chroí 
Ach más gaeilgeoir snasta blasta thú 
Is má thuigeann tú cúrsaí gramadaí 
Tar trasna na páirce móire chugam 
Táim anseo i dtóin an tí.

Táim ag siúl an bhóthair uaignigh seo 
Le fada fada an lá
Ag cuartú na mná gaelaí i ngach aon áit 
Ach faraor, níl sí le fáil
Bean atá tugtha don tuiseal tabharthach 
Bean a thuigeann na díochlaontaí
Bean a rachadh chun na leapan liom 
Le Graiméar na mBráithre Críostaí

Óra mura bhfuil an tuiseal ginideach agat 
Agus slacht ar do chuid 'h'eannaí
Níl suim dá laghad agam ionat
Mar is cinnte go mbrisfidh tú mo chroí 
Ach más gaeilgeoir snasta blasta thú 
Is má thuigeann tú cúrsaí gramadaí 
Tar trasna na sráide caoile chugam
 
Táim anseo i dtóin an tí.

Mar sin más tú an cailín seo 
Is má tá tú i do shaineolaí
Ar rangabháil na deacrachta 
Gan trácht ar na tréaniolraí
Má bhaineann tú pléisiúr as na cosain chaola 
Más maith leat an briathar saor
Tar liomsa a stóirín nó go n-éaloidh muid le chéile
Ach ar dtús, scrúdú beag gramadaí.

Óra mura bhfuil an tuiseal ginideach agat 
Agus slacht ar do chuid 'h'eannaí
Níl suim dá laghad agam ionat
Mar is cinnte go mbrisfidh tú mo chroí 
Ach más gaeilgeoir snasta blasta thú 
Is má thuigeann tú cúrsaí gramadaí 
Tar trasna na páirce móire chugam 
Tar trasna na sráide caoile chugam
Tar trasna na leabharlainne ciúine chugam 
Tar trasna na farraige gairbhe chugam 
Tar trasna na carraige duibhe chugam
Tar trasna na liomanáide báine chugam 
Táim anseo i dtóin an tí.

Bheimís pósta agus sásta inniu 
Bheadh páistí ar fud an tí
Ag gaeilgeoireacht ó dhubh go dubh 
Murach a cuid gramadaí.

-Tadhg Mac Dhonnagáin