Amhrán Mhuínse

Unique Word Count: 189

Dá mbeinn trí léig i bhfarraige nó i sléibhte i bhfad ó thír
Is gan éinne beo 'mo ghaobhar ann ach raithneach glas is fraoch
An sneachta dhá shéideadh 'nuas orm, is an ghaoth dhá fhuadach dhíom, 
Mé bheith a' comhrá le mo Teaimin Bán, is níorbh fada liom an oích'.

A Mhuire dhílis, céard a dhéanfas mé tá an geimhreadh seo teacht fuar, 
A Mhuire dhílis, céard a dhéanfas mé leis an teach seo is a bhfuil ann, 
Nach óg a stór is rné ag imeacht uait le linn na huaire breá,
Le linn don chuach bheith ag seinm ceoil is gach duilliúr glas ag fás.

Dá mba thusa féin a d’imeodh uaim agus mise fanacht beo 
Bheinn ag oiliúint do chuid clainne dhuit d’oíche agus de ló 
Shiúlfainn thart fá na Liberties ‘s anonn fé Chontae an Chláir
‘S n chuimhneoinn chún’s a mhairfinn beo fear eile a chur i d’áit.

Dá mbíodh mo chlann sa mbaile agam an oíche a gheobhainn féin bás 
Nach dtórróidís go fiúntach mé trí oíche agus trí lá
Bheadh na píopaí geala cailc’ again ‘s na ceaigeannaí ‘s iad lán
Agus triúr ban óg ó na sléibhte amuigh le mé ‘chaoineadh os cionn cláir.

Agus gearraí amach mo chónra dhom as fíorscoth geal na gclár,
Is má tá Seán Ó hEidhin i Muinis, bíodh sí siúntaithe óna dhá láimh, 
Bíodh mo chaipín is mo ribín geal inti, is í go ródheas ar mo cheann, 
S’ tabharfaidh Páidín Mór go Muinis mé nó is garbh a bheas an lá.

Is ag dul siar ag Inse Ghainimh dhom, bíodh an bhratach os mo chionn 
Na cuir i Leitir Caladh mé, mar ní ann atá mo dhream,
Ach tugaí siar go Muinis mé san áit a gcaoinfear mé os ard, 
Beidh soilse ar na dumhchannaí 's ní bheidh uaigneas orm ann.

-Máire Ní Chlochartaigh

Amhrán Mhuínse – leagan Inis Meáin

Context: I altered the words of sean-nós song Amhrán Mhuínse to make them personal to Paraic Ó Fatharta from Inis Meáin. Ar dheis Dé go raibh a anam dílis. Buíochas mór le Dara Taimín, a chabhraigh leis na focail!

'S dhá mbeinn trí léig i bhfarraige

Nó i sléibhte i bhfad ó thír,

Gan aon neach beo i mo ghaobhar 

Ach an raithneach glas is fraoch,

An sneachta á shéideadh anuas orm

'S an ghaoth dhá fhuadach dhíom,

'S mé bheith ag comhrá le mo Taimín Bán

Níorbh fhada liom an oíche.

'S a Mhuire dhílis, céard a dhéanfas mé,

Tá an geimhreadh seo ag teacht fuar,

'S a Mhuire dhílis, céard a dhéanfas

An teach seo 's a bhfuil ann?

Nach óg a stór a d'imigh tú,

Le linn na huaire breá,

Le linn don chuach a bheith ag seinm ceoil,

'S na duilliúr glas ag fás.

'S má bhíonn mo chlann sa mbaile a'am

An oíche sula bhfaighinnse bás,

Ó tórróidh siad go fiúntach mé

Trí oíche is trí lá;

Beidh píopaí deasa cailce ann
'S na cageannaí is iad lán,

'S beidh triúr ban óg ó shléibhte ann

Le mé a chaoineadh os cionn cláir

Is gearraí amach mo chonra dhom

As fíorscoth geal na gclár,

'S má tá Ruairí Roger in Inis Meáin

Bíodh sí déanta ón a láimh;

Bíodh mo mhaidí ráimhe inti istigh,

'S iad go rídheas i mo lámh,

'S tabharfar go hInis Meáin mé

Nó is garbh a bhéas an lá.

Gabháil siar thar Cheann Gainimh dhom

Bíodh an bhratach ar a' gcrann,

'S ná cuir' i gConamara mé

Mar ní ann atá mo dhream;

Ach tugaí siar dhon t-oileán mé,

'N áit a gcaoinfear mé go hard,

Beidh soilse ar na dúmhchannaí
'
S ní bheidh aon uaigneas orm ann