An Banbh

Unique Word Count: 170

Ar maidin Dé Máirt ba chráite bhí m'aigne,
Am shuí ar cheann cláir ag ithe prátaí 'gus bainne leo;
Nuair a phreab chugham mo mháthair ba dhána bhí a labhartha, 
"Eirigh at' shuí 'stráile, ar fán chuaigh an banbh uainn."

Curfá:
Rites fol de ó, Rites fol de ral é ral í 
Rites fol de ó, Rites fol do ral é rad í dee.

Do phreabhas ón mbórd, dheineas comhartha na crois' orm 
'S mo hata le fórsa am dhóid liom gur sciobas é;
Do ritheas an bóthar go dtí na comharsain ba ghiorra dhom 
Féachaint a' gcasfaí le nóimeat ar stró banbh muic' orthu. 

Curfá

Ar filleadh domhsa ba bhrónach bhí m'aigne,
Le súil a's fá dhóigh, go ngeofaí don mhaide orm;
'Sé an leathscéal do fuaireas sar a mbuailfí sa mhalain mé 
Gur céalacan muar chuir an ruagairt chomh tapa air.

Curfá

Níor thaitin san mar ráiteachas leis na mnáibh do bhí sa bhaile romham, 
Dúradar nár ghnách le fáidhe bheith rafar riamh;
Éirigh i d' shuí a stráile, 'gus s' láthair an banbh chughainn 
Nó ní íosfair don phráta ar an gclár seo 'n fhad mhairfidh tú. 

Curfá

Furasta tógaidh, fóill ná bí cealgach,
Mar is eol domsa é fhógairt gan feoirling do chailliúint leis. 
D'imíos an bóthar ar seol chun an gheata soir,
Rian a chrúibín do fuaireas gan fuacht ins an lathaigh ann.

Curfá

Chuas ó thuaidh go dtí'n teampall, mar bhí ógbhruinneall mhaisiúil, 
Dúirt go raibh sé sa chlós nuair bhí bólacht ar bainne aici.
D'imíos ó thuaidh a's mórthimpeall an leasa siar,
Agus fuaireas sa tuar é, 'gus fuadar chun treafa faoi.

Curfá