An bhFaca Tú An Tacsaí?

Unique Word Count: 77

An bhfaca tú a' tacsaí, a' tacsai' beag dubh 
A bhéarfas chun na scoile mé maidin inniu? 
Ní fhaca mé a' tacsaí, is ní fhaca mé a’ bus
Ach rachaidh muid 'na scoile de shiúl na gcos.

An dtabharfaidh tú airgead dom, a mhamaí, a stór,
Go gceannóidh mé cuimilteoir, peann luaidhe agus leabhar? 
Beidh mé ag obair ar scoil go deireadh a' lae
Ach tiocfaidh mé abhaile in am don tae.

Is maith liom mo mhúinteoir, mo mhúinteoir breá nua 
Lena súile deas' gorm' is a gruaig álainn rua.
Cuireann sí fáilte romhainn nuair a thig muid isteach 
Agus cuireann sí slán linn nuair a imíonn muid amach.