An Buachaill Caol Dubh

Unique Word Count: 141

Do thugas céad searc don bhuachaill caol dubh 
Ar fheabhas a mhéine 's ar mhais' a shnó,
Dá dhá shúil ghléineach' mar dhrúcht an fhéir ghlais, 
Dá dhá ghrua néamrach' ar dhath an róis;
Dá chuachaibh néata mar chnuasach sméar dubh 
Is gluair' ón ngréin orthu maidin fhómhair,
Ach b'é a chomhrá béil sin sa teangain Ghaeilge, 
Do mheall thar aon rud mo ghean dá chló.

Ar fheis nó ar aonach ní fheicim aon neach 
Do 'neosadh scéal leis sa tseana-nós,
Do rincfeadh tréanphort ar bhinse taobh leis 
Nó a chasfadh dréacht leis i gceart an cheoil;
Agus deir gach aon fhear "Seo chugainn a' réice, 
Beidh báire laochais anseo go fóill,"
Nuair is chucu léimeann an Buachaill Caol Dubh, 
'S a chamán gléasta 'na ghlaic chun spóirt.

Agus dúirt sé féin liom de mhóid a bhéil ghil —
Gur mise 'n t-aon bhean 'na thigh a gheobhadh,
'S go mb'fhearr leis féin mé gan feoirling spré liom 
Ná toice 'n Bhéarla 's a carnadh 'en ór;
'S a shiúr na n-ae 'nam, ná creidse ó aon neach 
Nach é an faisean Gaelach is fearr mar nós, 
Mar is é do bhréagfadh an Buachaill Caol Dubh 
Is uaisle tréithe is gile meon.

-Torna