An Ghiobóg

Unique Word Count: 222

Bliain mhór sa taca seo ba deas mo chulaith éadaigh
Ba lúfar éadrom aigeanta a dhéanfainn bean a bhréagadh
Ach shantaigh mise an ghiobóg mar bhí cúpla bó mar spré aici
Is d'fhág sí ar an anás mé agus mo chraiceann geal gan léine.

Má bhí culaith mhaith an uair sin ort, b'fhéidir nár leat féin í
Ní raibh muid pósta seachtain go raibh fear istigh á hiarraidh
Dhíol tú mo chuid eallaigh, leis sin is tuilleadh réitigh
Is d'fhág tú ar an anás mé is gan snáithe/réim orm san oíche.

A bhuachaillí, a bhuachaillí, an méid agaibh ‘tá
 gan phósadh
Ná santaigí sibhse an ghiobóg de réir mar a bíonn sí cóirithe
Nó b'fhearr duit cailín glan agat a scuabfadh amach i gcónaí
Ná luaith bhuí na seachtaine á cur amach Dé Domhnaigh

A chailíní, ‘s a chailíní, an méid agaibh tá gan
 phósadh,
Na santaigí sibhse an sramaide mar gheall ar theach is ar spleota.
B’fhearr liom buachaill fearúil ‘gam bheadh
 chun Aifrinn liom Dé Domhnaigh,
Ná ‘bheith ag amharc ar an sramaide a bheas
 istigh i gcónaí.

Ní fhacthas mo léine ghlan orm ariamh le linn mo phósta,
Ná mo bhróga daite dhul chun Aifrinn dom Dé Domhnaigh;
Mar ‘gcasfaí gach scaifte cailín orm ‘na
 seasamh ar an bhóthar,
 
Nár aifrí Dia ná Muire orm, ba é mian mo chroí bheith leofa.

Thug tú d’éitheach amuigh ‘s istigh agus níor
 stad tú de na bréaga,
Níor fhág tú caoi ná deis orm le go ndéanfainn glan do léine.
Bhí tú ‘ reáchtail mar bheadh bacach ann go
 doras achan tí,
Fiafraí de na cailleacha an raibh acu dúdóg réitithe.

Nuair a théimse amach ar maidin dhul a
 dh’obair mar ba chóir dom,
Ar philleadh arís ‘n a’ bhaile domh ní fhaighim
 mo leaba cóirithe;
Tá níos mó ná sin orm a bhféadfainnse a ghol leis –
Ta an babaí bán ag gol agam is an ghiobóg ag na comharsain.

Nuair a théann tú amach ar maidin dhul a
 dh’obair mar ba chóir duit,
Is é an áit a dtéann tú a’ tarraingt ar do
 chomharsain;
Ar philleadh arís ‘n a’ bhaile duit ar theacht an
 tráthnóna
An léine a chuir mé glan ort d’fhág tú i dtoigh
 an óil í.

Ach féadfaidh athrach theacht go fóill nuair a gheobhas muid tuilleadh céille
Bhéarfaidh an ghiobóg is an t-amadán maithiúnas dean chéile.
Beidh deireadh leis an chogadh mhór is socrú fá na héadaí,
‘S beidh an ghiobóg is an t-amadan ina lánúin shona shaibhir.