An Gréasaí

Unique Word Count: 69

"Dia duit, a ghréasaí chóir, 
Beannacht ar do shaothar.
Nach gnoitheach tá tú a' deisiu bróg!" 
"Sea," ars' an gréasaí.

Meanaidh mhór is casúr beag, 
Snaithín fada céarach,
Scian cham is géire lann, 
Is ceap beag an ghreasaí.

"An ndéanfá gar beag dom go luath? 
An gcuirfea dom, a ghréasaí, 
Taoibhín ar mo bhróig inniu?'
 "Ceart," ars' an greasaí.

"Seo duit do bhróg, a fhirín chóir." 
"Go'maire tú, a ghréasaí,
Nach deas mar dheisigh tú mo bhróg!" 
"'S deas!' ars' an gréasaí.

"Scilling gheal de chostas ort - 
Scilling," ars' an gréasaí.
"Seo duit é is beannacht ort. 
Slán agat, a ghréasaí."