An Lon Dubh Is An Chéirseach

Unique Word Count: 89

Tá an lon dubh is an chéirseach, is an fhuiseoigín le chéile, 
Is an smóilín binn bréagach ina ndiaidh i ngach aird,
An chuach i measc an méid sin ag seinm dánta is dréachta 
Do chúl trom tais na bpéarlaí is do mo chéad míle grá.

Dá mbeinnse i mo smóilín do leanfainn tríd an mhóin í, 
Mar is ise bláth na hóige a thógfadh suas mo chroí;
Ó bheinnse ag seinm ceoil di ó mhaidin go tráthnóna, 
Le ceiliúr binn á cealgadh is le móráil dá gnaoi.

Is trua gan mé is mo shiúirín is barr mo láimhe dlúth léi, 
Go seinnfinn di go súgach ar cheolchruit go sámh;
A lao, nárbh aoibhinn domsa dá bhfaighinnse cead bheith ag siúl léi, 
Is a rún mo chroí, bí ag súil liom le héirí don lá.