An Raibh Tú Ar An gCarraig?

Unique Word Count: 114

An raibh tú ar an gCarraig nó an bhfaca tú féin mo ghrá, 
Nó an bhfaca tú gile nó finne nó scéimh na mná,
Nó an bhfaca tú an t-úll ba chumhra is ba mhilse bláth ,
Nó an bhfaca tú mo vailintín nó an bhfuil sí á cloí mar táim?

Bhíos-sa ar an gCarraig is chonaic mé féin do ghrá, 
Chonaic mé gile agus finne agus scéimh na mná,
Chonaic mé an t-úll ba chumhra is ba mhilse bláth, 
Ó chonaic mé do vailintín agus níl sí á cloí mar táir.

Nuair a bhímse im chodladh bíonn osna gan bhrí im chliabh 
Is mé im luí idir chnocaibh go dtige an ghrian aniar;
A rúin ghil 's a chogair, níl furtacht mo chúise ach Dia, 
'S go ndearnadh loch fola de sholas mo shúl id’ dhiaidh.

Is go dtige an Cháisc ar lár an fhómhair bhuí 
Is Lá Fhéile Pádraig lá nó dhó ina diaidh,
Go bhfása an bláth bán trí lár mo chónra chaoil, 
Páirt ded ghrá go brách ní thabharfad do mhnaoi.

Siúd í thíos an ríbhean álainn óg
A bhfuil a gruaig léi scaoilte síos go barr a bróg;
Is í an eala í mar an litis a shíolraigh ón tsárfhuil mhór -
A chara ghil mo chroí, céad míle fáilte romhat.