An Sagairtín

Unique Word Count: 125

Is nach deas an sagairtin é stór mo chroí, 
Nach beannaithe an pobal a dtéann sé thríd, 
Tá branda ó Mhuire aige 'gus séala ó Chríost, 
Is tá sé ag triall ar na coláistí.

Tá an oíche seo dorcha is tá sí fuar,
Gus tá sí 'goilliúint ar mo chroí go crua,
Mo stór a d'imigh uaim is nach bhfuil le fáil,
Is a bheas ag goilliúint orm nó go bhfaighidh mé bás.

Tháinig mé aréir ag an doras thall
Gus chuaigh mé ag obair ag mo mhíle grá 
Sé dúirt a hathair liom nach raibh sí ann
Mar go raibh sí imithe leis an bhuachaill bhán

Is é an trua gan mise is mo mhuirnín bán 
Ar bhord na loinge ag dul anonn le fál 
An taoile ag tuile is an taoile ag trá
Gan fhios ag ár muintir go raibh muid ann.

Ó níl mé tinn agus níl mé slán,
Seard a dúirt mo mhuintir liom go bhfaighinnse bás, 
A Dhia is a Chríost nach mór an feall,
A bheith i ngrá le mnaoi is gan í a'm le fáil.

Ó éist a chailín deas, is ná sil deor,
Mar ní dhuitse a rugadh mé ná d'aon bhean beo, 
Ach baistfidh mé do leanbh duit le cúnamh Dé,
Is dá mbeadh breith ar m'aiféala a'm ba leat mé féin.