An Spailpín Fánach

An Spailpín Fánach – leagan 1

Unique Word Count: 217

Go deo deo arís ní raghad go Caiseal
Ag díol ná ag reic mo shláinte
Ná ar mharagadh na saoire im shuí cois balla
Im scaoinse ar leataoibh sráide
Bodairí na tíre ag teacht ar a gcapaill
Dá fhiafraí an bhfuilim hírálta
"Ó téanam chun siúil tá an cúrsa fada"
Seo ar siúl an Spailpín Fánach

Im Spailpín Fánach fágadh mise
Ag seasadh ar mo shláinte
Ag siúl an drúchta go moch ar maidin
'S ag bailiú galair ráithe
Ní fheicfear corrán im' láimh chun bainte
Súiste ná feac beag rainne
Ach bratacha na bhFranncach os cionn mo leapan
Is píce agam chun sáite

Mó chúig céad slán chun dúiche m'athar
'Gus chun an oileáin ghrámhair
Is chun buachaill na Cúlach os díobh nár mhiste
In aimsir chasta an ghárda
Ach anois ó táimse im chadhan bhocht dhealbh
Imeasc na ndúichí fáin seo
'Sé mo chumha croí mar fuair mé an ghairm
Bheith riamh im Spailpín Fánach

Is ró-bhreá is cuimhin liom mo dhaoine bheith sealad
Thiar ag droichead Gháile
Fé bhuaí, fé chaoraí, fé laoi bheaga gheala
Agus capaill ann le h-áireamh
Acht b'é toil Chríost é gur cuireadh sinn asta
'S go ndeaghamhar i leath ár sláinte
'S gurbh é bhris mo chroí i ngach tír dá rachainn
"Call here, you Spailpín Fánach"

An Spailpín Fánach – leagan 2

Unique Word Count: 87

Seo an spailpín fánach ón sliabh anuas le coiscéim éadrom lúfar
Ag ceiliúr is ag ceol agus draíocht ina ghlór agus mheall sé an ógbhean uasal.

Cúrfá: 
Á dí dú, á dí dú dá dé, 
Á dí dú, a dí dé dí.

D’fhág sise teach a hathar féin, d’fhág sise gaolta is cairde.
Thréig sise an fear a bhí luaite léi, agus lean sí an spailpín fánach.

Cúrfá

Ghluais a hathair sa tóir ’na ndiaidh, trasna sléibhte is bánta, 
Ag iarraidh tuairisc’ fána níon is an spáilpín béalbhinn fánach.

Cúrfá

Tháinig sé ar ball go dtí caisleán mór, b’ann a fuair sé an lánúin,
Is bhí togha gach bia agus rogha gach dí ag an níon’s ag an spailpín fánach.

Cúrfá

“Ní spailpín é, a athair,” ar sí “Ach tiarna óg na háite,
Go dté mé i gcré ní scarfaidh mé leis an Spailpín bhéalbhinn fánach”.