An tSeanbhean Bhocht

Unique Word Count: 66

Tá na Francaigh ‘ teacht thar sáile' 
Ars’ an tSeanbhean Bhocht
Ta na Francaigh teacht thar sáile
Ars’ an tSeanbhean Bhocht 
Táid ag teacht le soilse ré 
Beid anseo le fáinne an lae
Is beidh ar namhaid cráite tréith' 
Ars' an tSeanbhean Bhocht.

'Is cá mbeidh cruinniú na féinne?'
Ars' an tSeanbhean Bhocht
'Is cá mbeidh cruinniú na féinne?'
Ars’ an tSeanbhean Bhocht 
Thíos ar bhánta leathan’ réidh’ 
Cois Chill Dara grámhar séimh 
Pící glana is claímhte faobhair' 
Ars’ an tSeanbhean Bhocht.

'Is an bhfaighimid fós ar saoirse?’
Ars’ an tSeanbhean Bhocht
'Is an bhfaighimid fos ar saoirse?’ 
Ars' an tSeanbhean Bhocht. 
'Beimid saor idir bhun is chraobh 
Beimid saor ó thaobh go taobh 
Saor go deo, le cabhair na naomh!' 
Ars' an tSeanbhean Bhocht.