Ba Loinnireach Grian An Tráthnóna

Unique Word Count: 99

Ó ba loinnireach grian an tráthnóna, is ba bhinn guth an éin ar chraoibh, 
Nuair a casadh domh ainnir na n-órfholt is mé ag siúl cois tra liom féin. 
Ach nach gasta ‘ chuaigh dealramh na gréine i bhfolach faoi néalta ceo, 
Is nár ghairid ár súgradh le chéile gur éalaigh tú uaim go deo.

Is tuirseach ‘s is brónach mo shaolsa ‘s mé ag imeacht liom féin faoi smúid.
Is corrach mo chodladh san oíche is ní bheidh mise beo gan tú.
Is a chéadsearc, nach gcluin tú mé ag caoineadh ‘s nach trua leat féin mé i mo luí,
Is gan duine le theacht ar na gaobhair a thógfadh an brón seo díom.

Is mairg gur casadh dom riamh thú, a ainnir na gcuachann fionn,
Is go bhfuil mé a mo chloí is a mo chriathrú, is mé ag meabhrú ar ghlór do chinn. 
Is ní chluinfidh mé guth binn an smaolaigh ag seinm ar ghéag níos mó,
Is nár ghairid ár súgradh le chéile gur éalaigh tú uaim go deo.