Bánchnoic Éireann Ó

Unique Word Count: 183

Beir beannacht ó m’ chroí go tír na hÉireann,
Bánchnoic Éireann Ó.
Chun a maireann de shíolra Ír agus Éibhir 
ar Bhánchnoic Éireann Ó.
An áit úd ‘narbh aoibhinn binnghuth éan 
Mar shámhchruit chaoin ag caoineadh Gael, 
Is é mo chás a bheith míle míle i gcéin 
ó Bhánchnoic Éireann Ó.

Bíonn barra bog slím ar chaoinchnoic Éireann, 
Bánchnoic Éireann Ó.
Is is fearr ná an tír seo díogha gach sléibhe ann,
Bánchnoic Éireann Ó.
Is ard a coillte is is díreach réidh,
Is an bláth mar aoil ar mhaoilinn ghéag. 
Tá grá i m’ chroí is i m’intinn féin 
do Bhánchnoic Éireann ó.

Ní fheicim a gcóraid ag gabháil sa taobh seo 
Ar bhánchnoic Éireann Ó
Is ní fheicim a mbólacht á dtreorú chun féir ann
Ar bhánchnoic Éireann Ó
Ach bárca dá seoladh le forneart gaoith 
Agus farraigí móra go deo lena dtaobh 
Go bhfágthar fós mé i m’chóige féin
Ar bhánchnoic Éireann Ó.

Tá gasra líonmhar i dTír na hÉireann, 
Bánchnoic Éireann Ó.
D’fhearchoin ghroí ná cloífeadh céadta,
Ar bhánchnoic Éireann Ó;
M’atuirse chroí, mo chaoineadh géar!
Iad ag gallaphoic síos fé ghreim, mo léan! 
Is a mbailte á ríomh fé chíos go daor- 
Bánchnoic Éireann Ó.

Is fairsing ‘s is mór iad cruacha Éireann
Bánchnoic Éireann Ó;
A cuid meala agus uachtair gluaisid ‘na slaoda 
Ar bháncnoic Éireann Ó;
Rachaidh mise ar cuairt nó is luath mo shaol 
Don talamh bhig shuairc is dual do Ghaeil, 
B’fhearra liom ná duais dá uaisleacht é 
Bheith ar bhánchnoic Éireann Ó.

Scaipeann an drúcht ar gheamhar agus féar ann
Ar bhánchnoic Éireann Ó.
Is tágaid ann úlla cúmhra ar ghéagaibh 
Ar bhánchnoic Éireann Ó.
Biolar agus samhadh i ngleanntaibh ceoigh
Is na srutha sa tSamhradh ag labhairt ar nóin 
Agus uisce na Siúire ag brúcht ina shóghaidh 
Ar bhánchnoic Éireann Ó.

Is oscailte fáilí an áit sin Éire, Bánchnoic Éireann Ó,
Bíonn toradh na sláinte i mbarr na déise 
Ar bhánchnoic Éireann Ó;
Ba bhinne ná méara ar théadaibh cheoil 
Ag seinm liom géimneach a lao is a bó,
Bíonn taitneamh na gréine orthu, aosta is óg 
Ar Bhánchnoic Éireann Ó
.