Bean Dubh An Ghleanna

Unique Word Count: 177

Tá bó 'gam ar a' sliabh, agus táimse seal 'na diaidh,
Ó chailleas-sa mo chiall le nuachar,
A's á seoladh soir a's siar ins an áit a ngabhann an ghrian,
Ó mhaidin 's go mbuíonn tráthnóna.
Nuair a fhéachaim féin anonn ins an áit go mbíodh mo rún
Ritheann óm' shúil sruth deora,
'S a Rí ghil na gcumhacht go bhfóirir ar mo chúis
Gurb í Bean dubh ón nGleann do bhreoigh mé.

Bean dubh a' Ghleanna, bean dubh ab 'fhearra!
Bean dubh ba dheise gáire;
A grua mar an eala, 's a píob mar a' sneachta,
'S a com seang singil álainn.
Níl ógánach cailce ó Bh'le Áth Cliath go Gaillimh,
Ná as siúd go Tuaim Uí Mheára,
Ná go bhfuil ag triall 's ag tarraingt ar eachaibh donna deasa
Ag tnúth leis an bhean dubh álainn.

Do gheobhainnse bean sa Mhumhain, triúr ban i Laighin,
Bean ó rí geal Seoirse,
Bean na lúba buí, do ghráfadh mé ó chroí, 
Bean 'gus dhá mhíle bó léi;
Iníon óg an Iarla, atá go tinn dubhach diacrach
Ag iarraidh mé 'fháil le pósadh,
'S dá bhfaighinnse féin mo rogha de mhnáibh deasa 'n domhain,
'S í bean dubh ón Ghleann b'fhearr liom.

An té chífeadh mo theach, 's gan de dhíon air ach seasc
'Na shuí 'muigh ó thaobh an bhóthair,
Nuair éiríonn a' bheach, 'gus dheineann a nead
Le grian a's le teas an tsamhraidh!
Nuair aosaíonn suas an tslat ní fhanann uirthi aon mheas,
Ach ag tnúth leis an bhrainse is óige,
'S mo chailín plúrach, deas, d'éalaigh uaim le spreas,
Mo chúig céad slán go deo léi!