Bean Pháidín

Unique Word Count: 45

Curfá:
'Sé an trua ghéar nach mise, nach mise, 
'Sé an trua ghéar nach mise bean Pháidín; 
'Sé an trua ghéar nach mise, nach mise,
'S an bhean atá aige bheith caillte.

Rachad go Gaillimh, go Gaillimh, 
Is rachadh go Gaillimh, le Páidín; 
Rachad go Gaillimh, go Gaillimh, 
Is tiocfad abhaile sa mbád leis.

Curfá

Rachainn go hAonach an Chlocháin, 
Is siar go Beal Á' na Báighe,
Bhreathnóinn isteach tríd an bhfuinneoig 
Le súil is go bhfeicfinn bean Pháidín.

Curfá

Go mbristear do chosa do chosa,
Go mbristear do chosa, 'bhean Pháidín; 
Go mbristear do chosa, do chosa,
Go mbristear do chosa 's do chnámha.

Curfá