Bríd Bhán

Unique Word Count: 137

(Bríd)
Ní hionann liomsa sliabh agus an baile tá mo dhiaidh, 
Is, a Dhia, gan mise arís ann;
Gan mé ins an teach mhór tá déanta ar thaobh an róid, 
Is mise bheith ann gan bhó, gan chaora.
Ní bheinn in bhur gcró anois ag teacht an Domhnaigh, 
Bheadh an tAifreann do mo chomhair is mo dhaoine; 
Is dá mba liomsa Éire anuas ó Loch Éirne,
Is i dTeileann ab fhearr liom bheith 'mo chónaí.

(An Fear)
A Bhríd bhán, a rún, glac misneach rómhór, 
Agus ná cluintear níos mó thú ag éagaoin;
'S nach bhfuil ní ar an domhan dá bhfaca tú le feabhas 
Nach mbeidh againn sa bhaile údaí 'na mbeimid.
Caoirigh agus gabhair, capaill agus buaibh; 
'S dá mba uain go bhfaighimid féar daofa; " 
Nach ródheas an áit seo i dtoradh is i ngrán, 
Agus an bradán ar an abhainn ag léimnigh.

(An Bhean Arís)
Ta na caoirigh anseo gan dóigh, crupan ar na buaibh, 
Agus galar ar na gabhair 'na haltaibh;
Méadú mo bhróin, níl anseo ach móin, 
Is an chíb dhubh ní airím mar fhéar í.
An méid bradán agus iasc dár shnámh i gcuan 
Theilinn riamh Is thagadh siad aniar faoin gharraí;
Ní thógaimse mo shúil le tuirse is le cumha, 
Ó tháinig mé in bhur gclúid ghránna.