Bríd Bhéasach

Unique Word Count: 70

Mo chreach is mo chrá mór nach fíon an t-uisce, 
Nach arán plúir bun na ngiolcach,
Nach coinnle geala barr an bhiolair,
Mar bíos mo ghrása ag teacht is ag imeacht.

Ó spleoid ar an phósadh, is mairg a níos é,
Is geal ar dtús ‘gus is dubh arís é;
Is iomaí maighdean dheas óg a chloígh sé, 
A ceann ar a glúine is a súile ag síorghol.

Sé dúirt Bríd bhocht is í breá críonna, 
"Céad agus bliain mé ag tús na míosa, 
Ag siúl fá bhóithre ‘s ar fud na tíre;
Ó, tá mé díomhaoin is beidh a choíche."