Caisleán Uí Néill

Unique Word Count: 227

Céad slán don oích' 'réir 's é mo léan gan í anocht ina tús,
'S don bhuachaillín spéiriúil a bhréagfadh mé seal ar a ghlúin; 
D'aithriseoinn scéal duit, a mhíle céad grá, dá ndéantá air rún, 
Ach Flaithis Mhic Dé nár fhaighe an té chuirfeadh idir mé is tú.

Tá an gairdín seo ina fhásach, a mhíle grá bán, nó an miste leat é? 
Níl toradh ar bith ag fás ann, bláth na n-airní ná duilliur na gcraobh; 
Ní chluinim ceol cláirsí a’ gabháil an tsráid seo ná ceiliúr na n-éan,
Ó d'éalaigh mo ghrá uaim, an chraobh álainn, go Caisleán Ui Néill.

Is i gCaisleán Uí Néill tá an péarla bhain díomsa mo ghrá,
Gur thug mé féin spéis dó, is é mo léan gear, i ngan fhios don slua; 
Ar theallach an tí mhóir is ea a chónaíonn is a chodlaíonn mo ghrá, 
Is a shamhail níl le fáil ach an réalt eolais atá ar an bhaile úd thall.

Is i gCaisleán Uí Néill tá an péarla bhain díomsa mo shnua,
Is gurb é binneas a bhéil a chuirfeadh éanlaith na coille chun suain; 
'S é an tsamhail a bhéarfainn dá mhéin mhaith is do leagan a shúl, 
Mar fhíoruisce an tsléibhe is é ag téaltú maidin lae ciúin.

Ó d’aithneoinn mo stóirín is é a’ gabháil trí shiopaí Bhaile Áth’ Cliath, 
Is d’aithneoinn arís é is é ag gabháil tríd an bhaile úd their;
Dá mba liomsa Tír Eoghain, cé gur mór í le tairisc mar spré,
B’fhearr liomsa bheith pósta le mo stóirín i gCaisleán Uí Néill.

Ba mhilse liom do phóigín ná an rós a thagann ar bhláth,
Is le cumha mór i ndiaidh mo stóirín ní mó ná go gcodlaím tráth; 
Bliain is an oíche aréir sea réab na capaill an fal,
Is chuaigh siad de léim, is é mo léan géar amach ins an snámh.

Níl cnocán dá aeraí, a mhíle céad grá, nach n-aithneoinn do shiúl,
'S níl maighdean dá chéillí, is é mo léan, nach dtéann uirthi an chluain; 
Tá mo mhuintir dom thréigean 's níl éinne a’ teacht chugam ar cuairt, 
Agus mo ghrása do mo shéanadh le céile fir eile is nach trua!

Tá long ar an gcé seo, is bhéarfaidh sí mise don Spainn,
Is má fhillim go héag bhéarfad féirín abhaile chuig mo ghrá; 
Mar níl tuile dá mhéad nach ndéanann seal tamaill ar trá,
Is níl ann ach lucht bréag is cé déarfadh nach bhfillfeadh mo ghrá?