Cáit Ni Dhuibhir

Unique Word Count: 176

Tráthnóinín beag déanach, 's mo thréada agam á gcur ón síon, 
Ar leataoibh chnoic im aonar, 's ba ghléasta do bhí mo phíob, 
Bhí an ceol ba bhinne ab fhéidir ag éanlaith is gach nóta fíor, 
A's do réir mar thuigeas féin iad, beidh Éire 'ge Cáit Ní Dhuibhir.

Ta leasacháinín aerach ar an dtaobh so 'ge ceann mo thí,
'S is moch gach maidin ghréine bhíonn an spéirbhean ann romham 'na suí; 
Tá leabhar aici den Bhéarla agus roinnt bheag den Ghaelainn thríd,
A 's é scríbhte i mbun gach véarsa ann go mbeidh Éire 'ge Cáit Ní Dhuibhir.

Tá míle dath ina clóca, is a bróigín ar dhath an fhraoigh, 
Gúna den fhaisean nodh uirthi den tsórt bhíonn ar 'níon an rí;
'A chumann chroí is a stór dhil, suigh go fóillín 's ní 'neosad puinn, 
Ach go raghainnse arís in óige dá mbeinn pósta le Cáit Ní Dhuibhir'.

Do shuigh sí ar bhinse taobh liom 's mo ghéaga do thit liom síos,
Do cheapas gur phlanda ón nGréig í is gur bhaol dom í theacht im líon; 
'An tú Juno, Pallas, Venus, nó Helen do loisc an Traoi,
No an bhean do chloígh na céadta, nó ‘bhfuil gaol agat le Cáit Ní Dhuibhir?'

'Is bean in imigéin mé, is mo chéile do chuaigh thar toinn;
Tá mo chlann go tuirseach traochta, tinn tréithlag, 's gan preab 'na gcroi; 
Is níl aon fhear in Éirinn do bhéarfadh é féin dom bhuín
Ná go dtabharfainn talamh saor dó agus tréada go brách gan chíos'.