Caitlín Triail

Unique Word Count: 206

Tá an oíche a' sioc agus tá sí fuar,
Agus d'éalaigh mo ghrá-sa le fear eile uaim; 
A grua dheas lustair is a béilín binn,
Is a Cheatai, a stór, tá mé breoite tinn.

‘S í Ceataí a mhearaigh agus a bhreoigh mo
 chiall,
Agus d’fhág mé ag osnaíl go mór ina diaidh. 
Níl teach leanna ón Bhóinn go Baile Átha Cliath
Nár ól mé do shláinte ann, a Cheataí na gCiabh.

Shiúil mise thoir agus shiúil mé thiar,
Sligeach na long agus sráid Bhaile Átha Cliath; 
Macasamhail mo chailín ní fhaca mé riamh 
Gur phill mé na bhaile ionsar Chaitlín Triail.

Níl mo ghrása dubh ná buí
Is fiú a cheangal le hór a dlaoi
‘S í péarla an chúil chlannaigh í mar d’ordódh
 an rí
‘S í réalt na maidne í ‘measc chailíní an tsaoil.

Dá bhfeicfeása Ceataí ‘s í amuigh ar an sliabh, 
‘S go mba ghile í na aon eala dá bhfaca tú ariamh,
Scaipfeadh sí an drúcht is ní bhrúfadh sí an féar,
Is gur glaise a dhá súil ná bláth na sú craobh.

Níl aon bhó, ná aon bhearach, ná aon chaora bhán
Ó Dhreat geal na Banna go geataí Dhreat Átha
Nach dtabharfainn dom’ Cheataí ar aon phóg
 amháin
‘S í a leigheasfadh an galar atá ag gabháil fríd
 mo lár.

‘S í is binne, ‘s í is finne, ‘s í is áille dlaoi, 
‘S is gile í faoi dhó ná an sneachta ar an chraobh,
‘S í péarla an chúil chlannair í fuair taitneamh sa tír
‘S í réalt na maidne í thar chailíní an tsaoil.

‘Sé mo mhilleadh go bhfaca mé an dubh nó an donn
‘Sé mo mhilleadh go bhfaca mise duilliúr na gcrann
Ó mo mhilleadh go bhfaca mé Ceataí ‘s a clann 
A’s gur chaill mé mo chreideamh mar gheall ar aon bhean.

Sagart beag mallaithe mé i ngrá le bliain,
Is go mb'fhearr liom bean agam ná a bhfaca mé riamh,
Gur lig mé na haspail is a gcuideachta uaim, 
Is go rachainn na leapa le Caitlín Triail.

Gheall tusa domhsa agus gheall tú fa dhó, 
Nach ndéanfá mo mhalairt anois ná go deo, 
Nó go bhfaca mé tusa agus fear eile ag ól
I gcúl an tom dreasa is mug leanna in do dhorn.

Ó mo mhilleadh go bhfuair mise léann ar scoil 
Is go mbrisfear as na sagairt mé anois gan mhoill
Óch, tá searbhas m'anama ag cognadh mo chroí,
Is is trom sin ar d'anam, a Chaitlín Triail.