Cath Chéim An Fhia

Unique Word Count: 168

Cois abhainn Ghleann an Chéime in Uíbh Laoghaire sea bhímse 

Mar a dtéann an fia san oíche chun síor chodladh só 

Ag machnamh seal liom féinig, ag déanamh mo smaointe. 

Ag éisteacht i gcoillte le binn ghuth na n-eon 

Nuair a chuala an cath ag teacht aniar is glór na n-each ag teacht leis síos 

Le fuaim an airm do chrith an sliabh 
's níor bhinn linn a nglór 

Thánadar go namhadmhar mar thiocfadh garda de chonnaibh nimhe 

Agus cumha mo chroí na sár-fhir a d’fhágadar gan treoir.

Níor fhan fear, bean ná páiste i mbun áitrimh ná tí acu 

Ná gártha goil do bhí acu ‘s na mílte olagón 

Ag féachaint ar an ngarda go láidir ‘na dtimpeall 

Ag lámhach ‘s ag líonadh ‘s ag scaoileadh ‘na dtreo 

An liú gur leath i bhfad i gcéin; ‘sé dúirt gach flaith ‘nár mhaith leis triall 

Gluaisigí go mear tá an cath dá riar agus téimís ‘na chóir 

Thángadar na sár-fhir, guím áthas ar Chlanna Gael 

‘S thiomáineadar na Pághánaigh le fánaig ar seol.

Ba ghairid dúinn go dtáinig an lámh láidir inár dtimpeall 

Gur scaipeadar ár ndaoine ar gach muilinn faoin gceo 

Bhí an Burrach ‘na bhumbáile ‘cu, Barnett agus Beecher, 

Hedges agus Faoitigh, is na mílte eile leo. 

A Rí na bhFeart go leagadh iad gan chliú, gan mheas, gan rath, gan séan. 

Go tinte meara i measc na bpian gan faoiseamh go deo, 

Céad moladh mór le hÍosa nár dhíolamar as a’ dtóir 

Ach bheith ag déanamh grinn de ‘s á insint ar só.

Do bhí Smith ar a thár in airde, ar ard leachainn rí dhuibh, 

Ba ghránna a bhí a ghní ‘s gan tinte ar a thóin nár bheireadh crídh is fearr iad, 

An t-ál seo Chalbhinn choíche 
nár ghéill riamh do Chríost ach púimp agus póit 

Beidh na sluaite fear ag teacht gan chíoch, 

Ar longaibh mara is fada a dtriall, 

‘S an Francach Théas nár mheathlaigh riamh, i bhfaobhar is i gcóir. 

Beidh cathracha á stríocadh agus tinteacha á lasadh leo 

Tá’n cairde fada díolta ‘s an líon rith ina gcomhair.

‘S a Chlanna Gaeil na n-Árann, ná stánaigí is ná stríocaigí, 

Is gearr anois gan mhoill go mbeidh críoch le bhur gnó 

Tógaíg suas bhúr gcráiste tá an t-ál seo le díbirt, 

Go hifrinn iad á díriú i dtinteachaibh teo. 

Bíodh bhur bpící glan i gceart ‘s i ngléas, téigí chun catha ná fanaíg ‘siar, 

Tá cabhair ag teacht le toil ó Dhia agus léirigí na póir 

Sáigí isteach go dána, in áitreamh a dtáinig romhaibh 

Is mithid daoibh é fháil ‘s tá ‘n cairde maith go leor.