Cianach Corrach

Unique Word Count: 130

Cianach corrach a chodail mé an oíche aréir.
Agus ba bhrónach m’aigne ar maidin le spéartha an lae. 
Ualach tuirse agus tinnis i lár mo chléibh,
Agus a Rí na Cruinne nach dona mar a fágadh mé.

Thiar chois toinne ‘gus loinnir an lae a’ fáil bháis,
‘Sea chonaic mé an ainnir ‘na seasamah i mbéal na trá.
A bráid is a muineál ba ghile ná sneachta ar móin,
‘S a caoinrúisc bharrúil gur mhearaigh mo chiall go deo.

D’éirigh an ghealach agus chealg sí an saol chun suain, 
Agus spréigh sí a solas mar fhallaing ar shléibhte an chuain. 
Crónán an easa gur dheise ná glórthaí píob,
Agus tuaim na toinne gur bhinne ná ceolta sí.

‘S é mo ghéarghoin tinnis gur éalaigh an aisling chaoin, 
Tháinig néalta dorcha a d’fholaigh uaim grá mo chroí. 
In uaigneas an ghleanna, áit ab ansa liom lá den tsaol,
Is nach brónach a gholaim tráth a chluinim an chuach ar craobh.

Ó, is a mhaighdean mhaiseach, tar seal de mo chóir ar cuairt,
Agus cóirigh mo leabaidh le scraithe agus le fóide fuar’.
Cealg mé a chodladh le glórthaí do bhéilín bhinn,
In uaigneas an ghleanna, an áit ar tharla le chéile sinn.