Conall

Unique Word Count: 33

Tá Conall ag dul a luí 
Ag ceol dó ar an tslí
Le buidéal lán de bhainne bhán. 
Ta Conall ag dul a luí.

Ní thógfaidh sé a cheann 
Ón áit a mbeidh sé ann.
Ó éistfimid, ní chluinfear smid 
Go raibh an mhaidin ann.