Cuach Mo Lon Dubh Buí

Unique Word Count: 194

Bhí mise is mo bhean bheag lá gabháil a’ bóthar 
‘S óró gra mo chroí,
‘Gus cé casadh dúinn ach gruagach an óirbhuí,
Cuach mo lon dubh buí.

D’fhiafair se díom ar ‘níon domh an óigbhean, 
'S óró gra mo chroí,
Is dúirt mé leis gurbh í mo bhean phósta í, 
Cuach mo lon dubh buí.

An dtabharfása domsa choíche go deo í, 
‘S óró gra mo chroí,
Mur’ ndéanfaidh mé sin leat dhéanfaidh mé an
 chóir leat, 
Cuach mo lon dubh buí.

Gabh thusa na mullaigh, is mise na móinte, 
‘S óró gra mo chroí,
Is cibé fear a leanas sí bíodh sí go deo aige, 
Cuach mo lon dubh buí.

Chuaigh seisean na mullaigh is mise na móinte,
‘S óró gra mo chroí,
Ach lean sí an gruagach nó b’aige a bhí an
 óige, 
Cuach mo lon dubh buí.

Phill mé ‘na bhaile go buartha cráite, 
‘S óró gra mo chroí,
Is luigh mise siar ar mo leaba trí ráithe, 
Cuach mo lon dbh buí.

D’éirigh mé amach go doras na sráide, 
‘S óró gra mo chroí,
Is cé tchím chugam ach an Mallaí gan náire, 
Cuach mo lon dubh buí.

A ghiolla údaí istoigh, ó caidé mar atá tú, 
‘S óró gra mo chroí,
Mar is olc le mo charaid ‘s mar is maith le mo
 namhaid, 
Cuach mo lon dubh buí.

Caidé a dhéanfá thusa dá bhfaighinnse bás
 uait? 
‘S óró gra mo chroí,
Ó is mé a chuirfeadh ort na briathra breátha, 
Cuach mo lon dubh buí.

Chuirfinn i gcónra bhreá na gcúig chlár thú, 
‘S óró gra mo chroí,
Nó i gcónra airgid, dá mba í ab fhearr leat, 
Cuach mo lon dubh buí.

Nuair a chuala mé féin na briathra breátha, 
‘S óró gra mo chroí,
Luigh mise siar agus rinne mé an bás úd, 
Cuach mo lon dubh buí.

Chuaigh beirt ‘na coille ag cliseadh-bhaint adhmaid 
‘S óró gra mo chroí,
Leathmhaidí cuilinn agus caolmhaidí fearnóige, 
Cuach mo lon dubh buí.

Chuir sí síos i gcónra chaol mé, 
‘S óró gra mo chroí,
Agus mé i gcéad slat den sacadh ba ghránna, 
Cuach mo lon dubh buí.

Tógaígí suas ar bhur nguaillí go hard é, 
‘S óró gra mo chroí,
Is caithig’ sa pholl is deise den tsráid é, 
Cuach
 mo lon dubh buí.

Nuair a chuala mé féin na briathra gránna, 
‘S óró gra mo chroí,
D’éirigh mé aniar go lúfar láidir, 
Cuach mo lon
 dubh buí.

Beir chugam mo chamán go mbaine mé an báire, 
‘S óró gra mo chroí,
Ach d’imigh sí ar scaoll an bhean dínáireach,
Cuach mo lon dubh buí.

Is iomaí bó mhaith a thriall thar an teorainn, 
‘S óró gra mo chroí,
Is phill sí arais sa dóigh ar chóir dí, 
Cuach mo lon dubh buí.

Scéal beag inniu agus scéal beag amárach, 
‘S óró gra mo chroí,
Agus scéal beag eile achan lá go cionn ráithe, 
Cuach mo lon dubh buí.

‘S murab é gur bean a bhí i mo mháithrín, 
‘S óró gra mo chroí,
D’inseoinn scéal beag eile ar na mná daoibh,
Cuach mo lon dubh buí.