Cúl Na Cruaiche

Unique Word Count: 129

Bhí mé i gcúl na cruaiche an uair údaí mé 'gus í,
Cuireadh ó ní bhfuair mé 's is truaillithe mar rinneadh 'n gníomh 
Goidé an gar a bheith 'a lua liom ‘s níl suairceas le fáil mar bhí, 
'S is ortsa a cuireadh an chluain ó ní bhfuair tú do chailín saor.

Nach mór an cúrsaí bróin domhsa, dóláis is tuirse croí
Mo chailín a bheith dá pógadh ag smóilín a' bhrollaigh bhuí.
Cuirimse díth bróg ar an óigmhnaoi nár fhan mar bhí
'S nach mise 'ghabhfadh an ceol dí san Fhómhar má b'fhada an oích’.

Is deas an bhean mo ghrá-sa 's is ródheas a cos 's a ceann 
A súil ghorm a' gáire 's a dhá cích bhí corra cruinn;
Thug sí an sway ar mhná deasa ó Árainn go Dún na nGall
'S da mbínn-se gabháil thar sáile is í Máire 'bheinn 'iarraidh liom.

Thug mé grá don óig-mhnaoi 's níor éirigh liom a fail go fóill,
An dara grá dá béilín, ‘s da cúl buí ar dhath an oir,
An tríú grá níor fhéad mé gan mo shúiI’ 'bheith sileadh deor
'S nach é mo léan a chéad-searc gan me 'gus tú seal ag ól