Cúl Tiubh Na bPéarlaí

Unique Word Count: 166

Lá dá raibh mé 's Cúl Tiubh na bPéarlaí
Ag ionsaí Bhinn Éadain maidin bhog bhreá,
‘S gan duine ar a’ tsaol a chluinfeadh ar scéala
Nár thruagh leis mac Gaeil bheith i mbréan-bhroid mar táim.

Ní iarrfainn de spré léithe dh'earradh ná dh'éadach, 
Caiple ná caoirigh, cé gur doiligh domh a rá,
Ach a' feicsint, a scéimhe, a maise 's a méin, 
A cúl casta craobhach, a dtug mé di grá.

Mo shiúl sa lá ní léir domh an ród; 
D'ísligh an ceo agus d'ardaigh an ghaoth. 
Tráth fá chónaí scéimh na hóige
A d'fhág faoi bhrón mé le mo shaol.

Muna bhfaighinn go cinnte is 'fháil lena hinntinn 
Sásamh cainte fháil ón mhaighrinn óig;
Fáilte ghrinn fríd lár a coim
'Sí 'n chuach ar coill í lá sa cheo.

Tá ' cúl fada trillseach, scuabach, poillseach, 
Trom, trom, triopallach a' fás go féar.
Ar an choiripin bhoiripin, chumhra, chuimseach, 
A Rí, gan mé 'caint lena gruaidh mar a rós.

Muna bhfaighinn ach póg ona gríos-bhéal ró-dheas, 
Deirdre shódhmhar ab áilne gnaoi,
‘Na déidh táim breoite tréith-lag leonta; 
Dh'easbhaidh treorach táim dá díth.

Trom, trom, triopallach, lúbach, bachallach, 
Craobhach, cócánach, camógach, donn, 
Trillseach, torthannach, scuabach, drithleánach, 
Cluainteach, feamainneach, fada, righin, trom.

Tá a dlaoi ór-fholta ag fás go drithleánta, 
A' soilsiú solais fríd imeall a cinn
Ar a' pháiste mharánta, mhúinte, mhacánta, 
Mhaorga, mhúscailteach, bhán-gheal, ghrinn.