Eibhlín, A Rún

Eibhlín, A Rún – Leagan 1

Unique Word Count: 65

Sheolfainn féin gamhna leat, 'Eibhlín a rún,
Sheolfainn féin gamhna leat, 'Eibhlín a rún.
Sheolfainn féin gamhna leat. 
Síos go Tír Amhlaidh leat
Mar shúil is go mbeinn i gcleamhnas leat 'Eibhlín a rún.

Rachainn thar sáile leat 'Eibhlín a rún, 
Rachainn thar sáile leat 'Eibhlín a rún, 
Rachainn thar sáile leat
I gcontúirt mo bháite leat
Mar shúil is go mbeinn i gcleamhnas leat 'Eibhlín a rún.

Rachainnse ' dtí an t-aonach leat, ' Eibhlín, a rún!
Rachainnse ' dtí an t-aonach leat, ' Eibhlín, a rún!
Rachainnse ' dtí an t-aonach leat
's do thiocfainn abhaile in éineacht leat 
D'fhonn go mbeinn im aonar leat,
 'Eibhlin, a rún!

Céad míle fáilte romhat 'Eibhlín a rún,
Céad míle fáilte romhat 'Eibhlín a rún,
Céad míle fáilte romhat 
Fáilte agus fiche romhat
Naoi gcéad míle fáilte romhat 'Eibhlín a rún.

An dtiocfaidh tú nó an bhfanfaidh tú 'Eibhlín a rún?
An dtiocfaidh tú nó an bhfanfaidh tú 'Eibhlín a rún?
Tiocfaidh mé is ní fhanfaidh mé 
Bí romham is leanfad tú
Grá le mo chroí faoi rún is tú 'Eibhlin a rún.

Eibhlín, A Rún – Leagan 2

Unique Word Count: 114

Le grá dhuit níl radharc im chionn, 
A Eibhlin, a rún!
Bheith ag trácht ort is saibhreas liom, 
A Eibhlín, a rún!
Mo mhoráil róghrinn is tú, 
Solas na soillse is tú,
Mo ghreann is mo mheidhir is tú, 
A Eibhlin, a rún!
Mo bhruinneall go deimhin is tú, 
Mo cholúr dá bhfuil sa gcoill is tú,
Is ar mo chroí istigh níl leigheas gan tú, 
A Eibhlín, a rún!

Le cúirtéis is clú bhéithe thu, 
A Eibhlín, a rún!
Dúrt bréag nó is liom féinig thú, 
A Eibhlín, a rún!
Is breátha na Vénus tú, 
Is áille ná réilteann tú,
Mo Helen gan bhéim is tú, 
A Eibhlín, a rún!
Mo rós, mo lil, mo chaor is tú,
Mo stór dá bhfuil sa tsaol seo thú, 
Rún mo chroí is mo chléibh is tú, 
A Eibhlín, a rún!

Rachainn thar sáile leat, 
A Eibhlín, a rún!
Is go deo ní fhágfainn tú, 
A Eibhlín, a rún!
Le staraíocht do bhréagfainn tú, 
Do bhlaisfinn do bhéal go dlúth, 
Is shinfinn go séimh led chom,
A Eibhlín, a rún!
Thabharfainn aeraíocht duit cois abhann, 
Faoi ghéaga glasa crann,
Ceol na n-éan os ár gceann, 
A Eibhlin, a rún!

Le diograis thar bheatha dhuit, 
A Eibhlín, a rún!,
Do luífinn ar leaba leat, 
A Eibhlín, a rún !
D'fháiscfinn im ghéaga thú, 
Choinneoinn go séanmhar thú, 
Ghráfainn thar éinneach thú, 
A Eibhlín, a rún!
A réilteann mhaiseach mhodhail,
 
Sula mbeinn duit bun os ceann 
Och! Éagadh ba thúisce liom, 
A Eibhlín, a rún!