Éirigh Is Cuir Ort Do Chuid Éadaigh

Unique Word Count: 111

Éirigh is cuir ort do chuid éadaigh go mbearraidh mé féin do chúl 
Go dté muid 'soir easpag na hÉirne go gceangaltar mé 'gus tú.
Bhí grá 's cion agam féin ort a chuid 'en tsaol éalaigh liom, 
'S nach daoine dona gan chéill a scarfadh ó chéile sinn.

Aisling a chonaic mé aréir ar leaba agus mé i mo luí,
Go dtáinig sí chugam mar fhéirín ainnir na gciabhfholt buí.
Bhí a hórfholt snoite go féar léi is níl tuile da mhéid nach gcloíodh 
Ó is, a Rí, cér mhiste don chléir é dá gcodlóinn aréir le mnaoi?

Is trua gan mise is an niamh bheag na léice mílte ó chuan,
In oileán an Chlochair Bhig Chraobhaigh mar a thiteas na néalta chun suain. 
An áit a mbíonn an nead ag an éanlaith, an fiolar, an ghéag is an chuach 
Chuirfinnse geasa ar an éan bheag solas an lae ‘ thabhairt uainn.

Éirigh is cuir ort do chuid éadaigh go mbearraidh mé féin do chúl 
Go dté muid 'soir easpag na hÉirne go gceangaltar mé 'gus tú.
Bhí grá 's cion agam féin ort, a chuid 'en tsaol, éalaigh liom 
'S nach duine dona gan chéill órú, a scarfadh ó chéile sinn.