Gael Mise

Unique Word Count: 243

Gael mise. Nach uasal sin?
Gael i mo chroí, Gael i mo mheon, Gael ó mo sheadht sinsear Gael. 
Gael mise agus mé á mhaíomh
Dúshlán fán domhan uile cine Gael a shárú.

Dob'uasal mo shean agus mo shinsear, 
Ba mhaith a bhfoghlaim i leabhair agus i scoileanna,
Ba chruinn a gciall i gcomhairlí.
Ba luath a lámh agus ba chalma a gcroí i gcatha.
Ba thais iad le laga. Ba dhána iad le naimhde. 
Ba lúfar a léim ag fiach na gcnoc fá thaitneamh gréine gile.

Is uathu a tháinig mé - glúin ar ghlúin.
Is fuil dá bhfuil mé, cnámh dá gcnámh mé, smior dá smior mé.
Is mé a n-oidhre, oidhre a mór-chroí agus a mor-mheon agus a mór-ghnímh.
Uasal an oidhreacht sin.

Is uasal thar dhaoine an domhain mo shinsear-sa,
Nior chuir Dia a sárú riamh ar thalamh. 
Gael mise. 
Agus i mo Ghael dom, go dté na seacht sluaistí os mo chionn.

Is í Eire mo' thir - tír aoibhinn ar ucht ard na dtonn.
Is liomsa í de mo cheart féin ó mo shinsear. 
Éire mhaorga na maoileann bán.
Éire na ngeal-sruth ceoil agus na ngleannta fraoich.
Is trom a toradh 'na goirt bhranair.
Is milis a féar ar bhánta. Is ard a crainn i gcoillte. Is cumhra a blátha ar thoir. Is binn a héin ar ghéaga.

Grá mo chroí thú, a mháthair, a Éire. Is mé do leanbh.
De do chré mo chorp, m’fhuil, mo chroí. 
Is leat dúthracht mo chroí do do ghráú. 
Is leat toradh mo mheabhair chinn i do chomhairle.
Is leat gliceas mo lámh i do ghnó.
 
Is leat lúth mo ghéag sa bhearna ag ruaigeadh is ag coscairt do namhad.
Ba thú riamh ba thír do Ghaeil agus dar an Dia dá n-adhraim,
Is tú is tír'dóibh go deireadh domhain.

Is í mo theanga an Ghaeilge bhinn. Teanga na mílte fada bliain.
An chaint bhorb thréan, an chaint chiúin cheoil,
An chaint ghearr ghonta, an chaint líonmhar luathfhoclach,
An tsruth-chaint ghrá, an bhorb-chaint chatha, 
An deas-chaint file agus fáidh agus fir léinn.

Is í mo rogha í thar theangacha an domhain mhóir,
Óir is Gaeil a cheap í, 's is Gaeil a chas í, 's is Gaeil a lúb.
A theanga uasail mo shinsear ní chluinfear ó mo bhéal go brách ach tú.

Aoibhinn an ceol ceol Gael.
Bua art bhinnis ina mbéal agus i mbarra a méar.
Is binn bhur seinm, a mhaca agus a iníonacha Gael!
Is suairc foghar na cláirsí binne 's is meidhreach clagar-cheol na cruite
's fíochmhar fead na píbe mire ag gríosú Gael chun catha.

Gael mise. Cá bhfuil sa domhan cáil níos uaisle? 
Gael mise 's ní mhaithfinn troigh do neach dár rugadh.
Gael mise, is cá bhfuil a shárú sin?
Gael mise - níor chum Dia fear níb fhearr ná Gael.