Gog, Gog

Unique Word Count: 57

Curfá:
"Gog gog" ars' an chearc insa gharraí 
Leis na sicíní beaga aici féin,
"Fan thusa anois ar mo chúlaibh. 
Na corraigh as sin ar do mheá.
"

Tá ainmhithe fiáine insa choillidh 
A bíos ag seilg ar do thóir
Ach glac thusa comhairle do mháthar 
Is beidh tu sábháilt' go leor.

Curfá

Cé go dtig cách le do mhealladh
Ag geallstan duit cuideachta 's spóirt
Na sicíní beaga bíos ciallmhar
Is iad is faide bíos beo' 

Curfá