Hallelujah

Well I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this: the fourth, the fifth, 
The minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Curfá: 
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Well your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to her kitchen chair
And she broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Curfá

But baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
You know, I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Curfá

Well there was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show that to me, do ya
But remember when I moved in you
And the holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Curfá

Maybe there's a God above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah

Unique Word Count: 240

Bhal, chuala mé fá rún ceoil
A sheinn Dáithi do Dhia na glóir’
Ach is cuma leat féin fá chúrsaí ceoil, nach cuma? 
Bhal théid sé mar seo:
An ceathrú, an cúigiú, an nóta ard ’s an nóta íseal
An Rí ar strae ag cumadh Hallelujah

Curfá: 
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Bhal, cé gur chreid tú bhí cruthú de dhíth 
Chonaic tú í ina luí ar an díon
Bhain a scéimh is solas na gealaí díot d’anáil 
S’cheangail sí tú dá cathaoir go buach
Bhris sí do ríocht is ghearr si do ghruaig 
Is ó do bheola mheall sí Hallelujah

Curfá

Sea a thaisce bhí mé anseo go leor
Chonaic mé a lán is shiúil mé go mór
Chónaigh mé liom féin sular bhuail mé leatsa 
Ar mharmar áirseach a chonaic mé do bhrat 
Ní máirséail an bhua é an grá
Ach fógairt fhuar agus bhriste Hallelujah

Curfá

Bhal, bhí am againn nuair a d’inis tú dom
Cad é ’ bhí i do chroíse fiú
Ach anois ní deir tú liom níos mó, ’ an abrann?
Ach cuimhnigh nuair a bhog mé ionat 
Bhí an colm naofa ag bogadh umat
Gach anáil a ghlac muid’ d’fhógair Hallelujah

Curfá

Seans go bhfuil Dia ann go brách
Ach an méid a d’fhoghlaim mé ón ghrá
Go mbriseann sé do chroí ó lá go lá
Ní scread é a chluintear san oích’
Ná duine a chonaic an ghrian ag dul faoi 
Ach fógairt fhuar agus bhriste Hallelujah 

Curfá

-Loinnir Ní Dhonnghaile agus Aoife Ní Chaiside