Is Fada Liom Uaim Í

Unique Word Count: 99

Is fada liom uaim í ar uaigneas gach baile a mbíonn sí, 
Is le gach ógánach suairc a ghluaisfeadh in aice na dí. 
Dá dtiocfása anuas ar cuairt fá bharra na gcraobh
Le gairm na gcuach go ngluaisfinn leatsa mar mhnaoi.

A Mhailí, a chéad searc, ná tréig thusa mise go brách
Go bhfuil mé i do dhiaidh gach aon lá fá mhullaí na n-ard;
Is tú cruithneacht ar mhná Éireann, is tú b’fhéile dár ghlac riamh lámh
Is dar mionna mo bhéil, ní bréag a bhfuil mé is tú á rá.

Is ar Mhailí mo róghrá atá an t-órfholt snoite glan réidh,
Coim cailce atá ródheas a chuirfeadh bród ar fhearaibh an tsaoil, 
Béilín meala mar na rósaí, súil mhodhmhar ghorm gan claon,
Is i gcoillidh ag baint chnónna, ’s é mo bhrón gan Mailí agus mé.