Jimí Mo Mhíle Stór

Unique Word Count: 119

Bliain is an taca seo d'imigh uaim rún mo chléibh
Ní thiocfaidh sé abhaile go dtabharfaidh sé cúrsa an tsaoil 
Nuair a tchífead é rithfead le fuinneamh ró-ard ina chomhair 
Agus cludód le mil é is é Jimmy mo mhíle stór.

Bíonn mo mháthair is m’athair ag bearradh is ag bruíon liom féin. 
Táim giobaithe, piocaithe, ciapaithe, cráite ‘m shaol,
Thugas taitneamh don duin’ úd dob fhinne is dob áille snó, 
A’s chuaigh sé ar bord loinge, ‘s é Jimmy mo mhíle stór.

Tá cailíní deasa, a’ déanamh bróin agus trua dom féin, 
Dá rá gur lem' boige do mealladh mé i dtús mo shaoil. 
Mise dá fhulaingt go dubhach is ag sileadh na ndeor 
Le cumann dom chumann, is é Jimmy mo mhíle stór.

Rachadsa chun coille ‘ gus caithfead ann an chuid eile dem’ shaol.
San áit ná beidh éinne, ag éisteacht le ceol na n-éan,
Ag bun an chrainn chaorthainn mar a bhfásann ann féar go leor.
Ag tabhairt taitnimh don duine’ úd, ‘s é Jimmy mo mhíle stór.