The Lark In The Clear Air

Dear thoughts are in my mind 
And my soul soars enchanted, 
As I hear the sweet lark sing 
In the clear air of the day. 
For a tender beaming smile 
To my hope has been granted, 
And tomorrow she shall hear 
All my fond heart would say.  

I shall tell her all my love, 
All my soul's adoration, 
And I think she will hear 
And will not say me nay. 
It is this that gives my soul 
All its joyous elation, 
As I hear the sweet lark sing 
In the clear air of the day.

-Sir Samuel Ferguson

An Fhuiseog sa nGile

Unique Word Count: 69

Líonann áthas rún im’ cheann,
Is éirim ar sciatháin draíochta,
Nuair a éistím le hamhrán binn
Na fuiseoig’ i ngil’ an lae.
Nach é sin faoi ndear do m’ chroí
Bheith ag eitilt le barr meidhre,
Nuair a éistím le hamhrán binn
Na fuiseoig’ i ngil’ an lae.

Neosfad di mo ghrá go léir
‘S mar a bhíonn m’anam dá síor-adhradh,
‘S cé ‘bhréagnódh go n-éisteoidh sí liom
‘S ná h-eiteoidh sí mé.
Ba léir dom dearcadh tláth,
B’fhearr liom ná geallúint ríochta,
‘S cloisfidh sí amárach uaim
Gach a ndéarfainn ó m’ chroí léi.

Buíochas mór d’Imelda agus a deirfiúr, a thug an t-aistriúcháin Ghaeilge seo dhom!