Líontar Dúinn An Crúiscín

Unique Word Count: 271

A bhuachaillí, a bhuachaillí molaim sibh go síoraí, 
Sibh’ thógfadh croí na gcailín ‘s chuirfeadh gnaoi ar chruinniú daoine,
Nuair a smaointím ar na scafairí ‘s iad cruinn ar
 Ard an Aonaigh,
A’ caochadh ar na streabhógaí ‘s a’ cogarnaigh go
 síodúil.
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Isteach go tigh a’ leanna libh a chailíní ná dílse,
Braon de shú na braich’ a chuirfeas mothú in bhur gcroí istigh,
Ólfaimid is ceolfaimid is beimid seal go siamsach, 
Beimid súgach meanmnach is pleoid ar bhuaireamh ‘n tsaoil seo,
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

B’ ann a bhíodh a’ chuideachta a’ teacht ‘na’ bhaile
 on aonach.
A’ gealgháirí ‘s a’ priollaireacht ‘s a’ feitheamh le’ ár mian ‘fháil,
Fá dheireadh théadh gach scafaire ‘r ghreim
 sciatháin lena chaoinbhean,
Síos a’ mhalaigh raithní’s iad a’ portaíocht go
 croíúil.
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Amuigh fá bhruach na coilleadh arís le coim na hoíche.
B’ ann a bhíodh a’ tsuirí ‘gus na smaiseogaí go
 Iíonmhar,
Na spéirmhná ‘g éirí cigilteach ‘s na scafairí go
 caíúil.
Á dteannadh lena mbrollach is á mealladh amach fán fhraoch leo,
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Ní dhéanfa’ mise dearmad den tsuirí ins an oíche, 
Éanacha na coilleadh ‘s iad a’ seinm ar na gaobhair. 
Boladh deas na meala ‘gus mo stóirín le mo thaobh liom,
‘Gus feochan deas ón fharraige a’ siosarnaigh sa mhíodún
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Is róbheag m’aird go dearfa ar spreallairí gan
 umláid
Nach n-ólfadh gloine leanna ‘s nach mbeadh fearúil ‘s nach mbeadh fiúntach,
Nach gclaonfadh leis a’ chuideachta ‘s nach
 gcaithfeadh seal go súgach,
 
‘S nach ndaimhseochadh go haigeantach le
 bruinneal mhaiseach mhúinte.
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Oiche Fheil’ Eoin bhíodh tinidh againn thuas ar Leac a’ Cháite
A’ píobaire a’ seinm dúinn is sinn go haoibhinn
 sásta,
Le bodhránacht na maid’ne théadh gach strugán
 lena ghrá geal
Síos fá thaobh a’ ghleanna nó go gcríochnaíodh siad a’ t-airneál.
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Ó Dhia na Glóire ‘n chuideachta bhíodh thíos ar Leac a’ tSúiste.
A’ cleasaíocht ‘s a’ gliodaíocht, a’ peataíocht ‘s a’
 súgradh,
A’ píobaire s a’ fidileoir a’ seinm dúinn go croíúil, 
Dhamhsadh sinn go maidin is níorbh fhada linn an oíche,
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Ár mbeannacht leis na laetha’ sin, nach mór a
 d’athraigh ‘n saol seo,
Níl grian a’ tSamhraidh ‘taitneamh, níl gealach ann
 son oíche,
Nil guth na n-éan le cluinstin ann, níl fidil ann, níl píob ann,
Níl ann ach blár fann folamh agus briseann sin mo chroíse
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

A bhuachaillí ‘s a chailíni ‘tá ‘nois ar bheagán
 buartha.
Déanaigí bhur ndícheall de, níl ann ach seal bhur gcuarta,
Nó tiocfaidh ‘n Iá go tapaidh’s beidh sibh scaite ar
 an uaigneas,
A’ gol agus a’ mairgnigh fán chinniúint a fuair buaidh ‘raibh
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé Ián.

Nuair a bheas mé marbh déanai’ m’fhaire i dtigh na
 beorach.
Ólaigí ‘gus ceolaigí go gcluine mé bhur nglórthaí, 
Ansin tugaí’ ‘na cille mé ‘gus déanaigi mo thórramh, 
Agus baistigí le biotáilte mo chorp agus mo chónair 
Is líontar dhúinn a’ crúiscín is bíodh sé lán.

-Seán Bán Mac Grianna