Má Théid Tú Chun Aonaigh

Unique Word Count: 126

Má théid tú 'un aonaigh bíodh an chaora leat a holann is a huan,
Má bhíonn tú díomhaoin bíodh, do mhian leat ar thoiseach an tslóigh, 
Ó bí aoibhiúil, geanúil, caoithiúil is molfar as sin thú
Ní hí an mhaoin a bhéarfas i dtír thú agus ná mealltar leithe thú.

A ansacht cérbh' ansa leat fear eile agat ná mé
's gur tú an planda beag a shanntaigh mé i dtoiseach mo lae,
Thug mé fancy duit gan amhras mar bhí mé óg gan chéill
's focal cáinte ná rabh insan cheann údaí a mholfadh duitse ach mé.

Teacht an Earraigh ceannód talamh is dhéanfad fáras beag domh féin 
Beidh mo mhuintir a shíor mholadh domh gur críonna rinne mise é; 
Níl ach moladh ar mhná 'n domhain agus beidh bean agam féin
Ní hí an mhaoin atá mé a shantú ach a cáilíocht 's a méin.

A chéadsearc an féidir go gcodlann tú san oích'
An é rud nach léir duit na saighde atá a polladh in mo chroí 
Tá ní éigin a mo bhuaireamh 'gus an arraing a mo chloí 
Agus mé ag éisteacht le héanacha na coilleadh gabháil a luí.