Maidin Dé Máirt

Unique Word Count: 131

Ar maidin Dé Mairt bhí ábhar mór goil agam féin. 
Bhí na gloiní ar chlár is iad lán amach go dtí an béal.
Gach cumann is gach cás, a mhíle grá, a raibh eadrainn ariamh. 
Mo chúig mhíle slán le do lámh a bhí tharam is nach mbíonn.

Nach cuimhin leat an oíche úd a bhí me is tú, a ainnir na gciabh,
Inár luí ins an fhraoch ‘gus an saol ag gabháil tharainn aniar?
Cé gur milis an rud an fíon is diamsach a bhíos daoine inai dhiaidh; 
Bhí do theachtaire críonna, faraor, is bhí mise gan chéill.

Tá a lán de na mná a mbíonn a ngrá leo ar bharr a gcúig méar 
Is a n-intinn le fáil i gos ard ag feara an tsaoil.
Ní hé sin do mo ghrá nó is lách an mhaise di é.
Ó, is go bhfeice mé an lá a mbeidh an fáinne ag gabháil eadrainn araon.

Is cuma le lucht na mbréag ach an méid údaí is toil leo a rá,
Lánúin a gcur ó chéile, is caidé a dhéanfaidh mé ‘dhíobháil mo ghra?
Och! Och! A ríchúileann dá ndúbálfá ceann orm féin 
Bheinn is tú go dlúth gan smúid ar leaba chlúimh éin.