Maidin I mBéarra

Unique Word Count: 97

Is é mo chaí gan mise maidin aerach, 
Amuigh i mBéarra i m' sheasamh ar an dtrá,
Is guth na n-éan 'o m' tharraingt thar na sléibhte cois na farraige, 
Go Céim an Aitinn mar a mbíonn mo ghrá.
Is obann aoibhinn aiteasach do léimfinn, 
Do rithfinn saor ó anabhroid an tláis,
Do thabharfainn droim le scamallaibh an tsaoil seo,
Dá bhfaighinn mo léirdhóthain d'amharc ar mo chaoimhshearc bán.

Is é mo dhíth bheith ceangailte go faonlag,
Is neart mo chléibh dá thachtadh 'nseo sa tsráid,
An fhad tá réim na habhann agus gaoth ghlan na farraige 
Ag glaoch is gairm ar 'n gcroí seo i m' lár.
Is milis bríomhar leathanbhog an t-aer ann,
Is gile on ngréin go fairsing ar an mbán,
Is ochón, a ríbhean bhanúil na gcraobhfholt,
Gan sinne araon i measc an aitinn mar do bhímis tráth !

-Osborn Ó hAimheirghin