Máire Bheag A Barra

Unique Word Count: 136

A Mháire bheag a Barra, do mhairbh tú m'intinn 
D'fhág tú beo dealbh mé i nganfhios dom mhuintir, 
Im’ luí dhom ar mo leaba is ort bhím ag cuimhneamh,
Ar m'éirí dhom ar maidin, mar do chealg tú an croí ionam.

Do shíl me thú a mhealladh le briathra is le pógadh, 
Do shíl me thú a mhealladh le leabhra is le móide, 
Do shíl me thú a mhealladh ar bhreacadh na heorna,
Is d'fhág tú dubhach dealbh ar theacht don bhliain nodh me".

'S aoibhinn don talamh 'na siúlann tú féin air,
'S aoibhinn don talamh ar a seineann tú véarsaí, 
'S aoibhinn don leaba ina luíonn tú faoi éadach,
'S ró-aoibhinn don bhfear a gheobhaidh thú mar chéile.

Do shiúlfainn an tsráid leat ar láimh is mé im aonar, 
Do rachainn thar sáile gan dhá phingin spré leat,
Mo ghaolta is mo chairde go lá an bhráth' do thréigfinn, 
'S go dtógfá ón mbás mé ach a rá gur leat féin mé.

Do thugas 's do thugas 's do thug me óm chroi greann duit 
Maidin Lá Fheil' Muire na gCoinneal sa teampall;
Do shúilín ba ghlaise ná uisce na ngeamhartha,
Is do bhéilín ba bhinne ná druid nuair a labhrann.

D'ólfainn is d'ólfainn is d'ólfainn do shláinte,
Is dá mbeinn ar bord loinge d'ólfainn ní b'fhearr í; 
Dá mbeinnse im bhanaltra d'oilfinn do bhábán— 
Siúd ort 's ól deoch 's Dia do bheatha id shláinte!