Mallaí Na gCuach

Unique Word Count: 120

Ar meisce cha dtéim-se níos mó 
Braon leanna go deo ní bhlaisfidh mé 
Ó chaill me mo chailín beag óg
A chuirfeadh i mo phócaí ’n t-airgead.

Is fada liom uaim í , uaim í
Is fada liom uaim i ó d’imigh sí
Is fa-da liom thíos agus thuas i, 
Mallaí na gCuach Ní Chuileannáin.

Déanfaidh me teach ar an ard
'S beidh ceithre ba bána breac' agam 
Cha ligim aon duine dá gcomhair
Ach Mallaí dheas Bhán Ní Chuileannáin.

Dá mbeinnse i ndochar an bhais, 
Agus daoine á rá nach dtiocfainn as, 
Cha ndéanfainn mo thiomna go brách
Go dtiocfadh Mal Bhán Ní Chuileannáin.

Tháinig soitheach isteach (in)sa chuan 
Ar maidin Dé Luain ón fharralge; 
Casadh Malaí ar bhuachaill ón lo(i}ng, 
Is d'fhág sí a croí ag an mhairnéalach.

Bhí mise lá ar an choill,
Is tharla dam soilse bradóige; 
Dhéanfadh sí marbhán beo
Nó buachaill beag óg den seanduine.

Dá bhfeicfeása 'n t-óganach óg
'Na sheasamh ar bhord na loinge seo: 
"A óganaigh, seo duit mo lámh,
Is mise Mal Bhán Ní Chuileannáin."