Meiltí Cheann Dubhrainn

Unique Word Count: 84

‘S a mhéiltí Cheann Dubhrainn, ‘sibh a thógfadh domh cian,
Tráthnóna sa tsamhradh nuair a luígheas a’ ghrian. 
Is aoibhinn do chladaigh de oíche ‘s de ló,
‘S a mhéiltí Cheann Dubhrainn, céad slán libh go deo.

Nach sna méilt’ údaí a chaith mé seal aoibhinn gan ghruaim, 
A’ buachailleacht eallaigh ar imill a’ chuain.
Is ann a bogadh mo chliabhán nuair a bhí mé beag óg,
‘S a mhéiltí Cheann Dubhrainn, céad slán libh go deo.

Nach trua mis’ amárach, gabháil idir dhá dtír
Agus sléibhte na coigrích’ ’cur cumhaidh ar mo chroí. 
Beidh mo roscaí mar shrutháin a’ síorshileadh deor, 
‘S a mhéiltí Cheann Dubhrainn, céad slán libh go deo.

Tá réaltaí na maidine a’ breacadh sa spéir 
‘S tá na coiligh a’ scairtigh le bánú a’ lae 
Tá ’n soitheach a’ fanacht in imill a’ cheo,
‘S a mhéiltí Cheann Dubhrainn, céad slán libh go deo.

-Séamas Mac Grianna