Mo Ghile Mear

Unique Word Count: 218

Bím-se buan ar buairt gach ló, 
Ag caoi go cruaidh 's ag tuar na ndeor,
Mar scaoileadh uainn an buachaill beo 
’S ná
 ríomhtar tuairisc uaidh, mo bhrón!

Curfá:
Is é mo laoch, mo ghile mear, 
Is é mo Shéasar, gile mear;
Suan ná séan ní bhfuaireas féin 
Ó chuaigh i gcéin mo ghile mear.

Ní haoibhinn cuach ba shuairc ar neoin, 
Táid fíorchaoin uaisle ar uatha spóirt,
Táid saoithe 's suadha i mbuairt 's i mbrón 
Ó scaoileadh uainn an buachaill beo.

Curfá

Ní labhrann cuach go suairc ar nóin 
Is níl guth gadhair i gcoillte cnó,
Ná maidin shamhraidh i ngleanntaibh ceoigh 
Ó d'imigh uaim an buachaill beo.

Curfá

Níor éirigh Phoebus féin ar cóir, 
Ar chaomhchneas ré tá daolbhrat bróin,
Tá saobhadh ar spéir is spéirling mhór 
Chun sléibhte i gcéin mar d'éala' an leon.

Curfá

Níl séis go suairc ar chruachruit cheoil,
Tá an éigse i ngruaim gan uaim 'na mbeol,
táid béithe buan ar buairt gach ló 
Ó théarnaigh uainn an bauchaill beo

Curfá

Marcach uasal uaibhreach óg, 
Gas gan ghruaim is suairce snó,
Glac is luaimneach, luath i ngleo
Ag teascadh an tslua 's ag tuargain treon.

Curfá

Is glas a shúil mhear mhúirneach mhódhail 
Mar leagadh an drúchta ar chiumhais an róis;
Tá Mars is Cúpid dlúth i gcóir 
I bpearsain úir 's i ngnúis mo stóir.

Curfá

Is cas a chúl's is cúrsach cóir, 
Is dlathach dlúth
 's is búclach bórr,
Is feacach fionn ar lonradh an óir 
Ó bhaitheas úr go com mo stóir.

Curfá

Is cosúil é le hAonghus óg, 
Le Lughaidh mac Céin na mbéimeann mór,
Le Cúraoí, ard mhac Dáire an óir 
Taoiseach Éireannach tréan ar tóir

Curfá

Le Conall Ceárnach bheárnadh póirt
Le Fearghus fiúntach fionn mac Róigh,
le Conchobhar, cáid mhac Náis na nós, 
Taoiseach aoibhinn Craoibhe an cheoil.

Curfá

Ní mhaífead féin cé hé mo stór - 
Tá insint scéil 'na dhéidh go leor -
Ach guím chun Aonmhic Dé na gcomhacht 
Go dtíghidh mo laoch gan bhaoghal beo.

Curfá

Ach seinntear stair ar chláirsigh cheoil 
Is líontar táinte cárt ar bord
Le hintinn ard gan cháim, gan cheo 
Chun saol is sláinte d'fháil dom leómhan.

Curfá

Gile mear 'sa seal faoi chumha,
'S Éire go léir faoi chlócaibh dubha;
Suan ná séan ní bhfuaireas féin 
Ó chuaigh i gcéin mo ghile mear.

Curfá

Is é mo laoch, mo ghile mear, 
Is é mo Shéasar, gille mear;
Mo chruatan féin a lua tré léan 
Mar chuaigh i gcéin mo ghile mear.

Curfá