Mull Of Kintyre

Chorus: 
Mull of Kintyre
Oh mist rolling in from the sea,
My desire is always to be here
Oh mull of Kintyre

Far have I traveled and much have I seen
Dark distant mountains with valleys of green.
Past painted deserts, the sunset's on fire
As he carries me home to the Mull of Kintyre.

Chorus

Sweep through the heather like deer in the glen
Carry me back to the days I knew then
Nights when we sang like a heavenly choir
Of the life and the time of the mull of Kintyre

Chorus

Smiles in the sunshine, and tears in the rain
Still take me back to where my memories remain
Flickering embers growing higher and higher
As they carry me back to the mull of Kintyre

Chorus

Mullach Cheann Tír’

Unique Word Count: 59

Curfá: 
Mullach Cheann Tír’ , an ceobhrán istigh 
Ar an ngaoth, ’sé mo mhian
Go mbeidh mé a-choíche 
Ar Mhullach Cheann Tír’.

Fada mo thaisteal trí chóngar is chian – 
Sléibhte is gleannta is áilleacht gan srian, 
Bánta is fásaigh is áilleacht go gléin’,
Ach mo chroí-se a-choíche ar Mhullach Cheann Tír’.

Curfá

Caoirigh sa bhfraoch agus fianna sa ghleann 
Spreagann go síoraí na cuimhní im’ cheann, 
Oícheanta aoibhne san oileáinín thiar
Is mo chroí-se a-choíche ar Mhullach Cheann Tír’.

Curfá

Gliondar sa tsoineann is cumha sa tsíon, 
Smaointe is cuimhní ar shéan is ar léan, 
Corraíonn mo chroí-se is meallann mé siar,
Is mo chroí-se a-choíche ar Mhullach Cheann Tír’.

Curfá

-Diarmaid Ó Tuama